Go back

Allround Administrative Assistant

Belgium > Zaventem

These are exciting times! We zijn volop in transitie van een toonaangevende Europese dienstverlener van oplossingen voor luchthavenapparatuur naar een wereldleider. Daarom zijn we op zoek naar een Allround Administrative Assistant gevestigd op onze Belgische vestiging in Steenokkerzeel.

 

Voor deze functie zijn we op zoek naar een zeer gemotiveerde professional met veel motivatie om snel te leren, met technische affiniteit en sterke administratieve en communicatieve vaardigheden.

 

WAAR JE DE MEESTE IMPACT CREERT

 •  Je bent verantwoordelijk voor het administratief proces van werkbonnen

 • Je voert de  volledige kwaliteitscontrole op ingevoerde werkbonnen (uren, onderdelen, teksten, teksten vertalen,…)

 • Je begrijpt de uitgevoerde werken en kan deze commercieel herschrijven indien nodig

 • Je zoekt proactief naar gebruikersfouten en/of foutieve invoer en je helpt de techniekers deze te verbeteren

 • Je merkt SAP issues op en denkt mee over verbeteringen

 • Je helpt techniekers en Supervisors met toegewezen werkbonnen

 • Je staat in nauw contact met collega’s van de facturatiedienst en werkt samen om probleem orders te verwerken

 • Je zorgt er mee voor dat de klant op tijd een correcte factuur krijgt

 • Je helpt bij een aantal administratieve zaken van het Admin team

DE IDEALE KANDIDAAT

 

 • Je bent een zelfstandig persoon en werkt graag proactief

 • Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands en/of Frans. Goede kennis van het Engels is een pluspunt

 • Je bent goed georganiseerd

 • Je kan efficiënt werken (prioriteiten onderscheiden van onderliggende taken)

 • Je hebt een probleemoplossend vermogen (problemen identificeren, oplossingen aanreiken én ook uitvoeren)

 • SAP basiskennis is een pluspunt + Microsoft Office kennis

 • Je bent leergierig, collegiaal en kwaliteitsgericht

 

WAT WIJ BIEDEN

 

 • Wij zijn een internationaal bedrijf met Belgische roots

 • Onze medewerkers staan centraal ​​in het succes van TCR

 • Naast een competitief loon bieden we je maaltijdcheques van 8 euro, een hospitalisatie- en groepsverzekering, eindejaarspremie en mogelijkheid tot bike leasing.

 • Je krijgt 32 vakantiedagen die je vrij mag kiezen.

 • We geloven in onze medewerkers: we ondersteunen kennis, opleiding en continue verbetering en hebben onze eigen TCR Academy met online en on-the-job opleidingen

 • Ons kantoor in Steenokkerzeel is makkelijk bereikbaar met de fiets, openbaar vervoer en auto

 

OVER TCR

 

TCR is de toonaangevende wereldwijde leverancier van geïntegreerde oplossingen voor GSE (Ground Support Equipment) in de luchtvaart. TCR biedt verhuur, leasing en onderhoud van GSE aan. Ons hoofdkantoor is gevestigd in België. In onze vestigingen in Steenokkerzeel en Luik zijn we met bijna 50 werknemers, wereldwijd met 1500. We zijn operationeel in meer dan 200 luchthavens in 20 landen in Europa, Azië-Pacific en de VS. Bij TCR werken we samen als één team in een informele, dynamische en boeiende werkomgeving.

***

 

Nous vivons une période passionnante ! Nous sommes en pleine transition, passant d'un fournisseur européen de solutions d'équipement aéroportuaire à un leader mondial. C'est pourquoi nous recherchons un Allround Administrative Assistant basé sur notre site belge de Steenokkerzeel.

 

Pour ce poste, nous recherchons un professionnel très motivé, désireux d'apprendre rapidement, ayant des affinités techniques et de solides compétences en matière d'administration et de communication.

 

LÀ OÙ VOUS AVEZ LE PLUS D'IMPACT

 

- Vous êtes responsable du processus administratif des ordres de travail.

- Vous effectuez le contrôle qualité complet des ordres de travail introduits (heures, pièces, textes, traduction des textes, etc.)

- Vous comprenez le travail effectué et pouvez le réécrire commercialement si nécessaire

- Vous recherchez de manière proactive les erreurs d'utilisation et/ou les saisies incorrectes et aidez les techniciens à les améliorer.

- Vous remarquez les problèmes SAP et aidez à réfléchir à des améliorations

- Vous aidez les techniciens et les superviseurs à traiter les ordres de travail qui leur sont confiés.

- Vous êtes en contact étroit avec vos collègues du service de facturation et travaillez ensemble pour traiter les commandes problématiques.

- Vous veillez à ce que le client reçoive une facture correcte dans les délais impartis.

 

LE CANDIDAT IDÉAL

 

- Vous êtes une personne indépendante et aimez travailler de manière proactive.

- Vous vous exprimez couramment en français et/ou en néerlandais. Une bonne connaissance de l'anglais est un atout

- Vous êtes bien organisé(e)

- Vous pouvez travailler efficacement (distinguer les priorités des tâches sous-jacentes)

- Vous avez des compétences en matière de résolution de problèmes (identifier les problèmes, proposer des solutions et les mettre en œuvre).

- Une connaissance de base de SAP est un plus + connaissance de Microsoft Office

- Vous êtes désireux d'apprendre, collégial et orienté vers la qualité.

 

CE QUE NOUS OFFRONS

 

- Nous sommes une entreprise internationale avec des racines belges

- Nos collaborateurs sont au cœur du succès de TCR.

- Outre un salaire compétitif, nous vous offrons des chèques-repas de 8 euros, une assurance hospitalisation et une assurance groupe, une prime de fin d'année et la possibilité de louer un vélo.

- Vous bénéficiez de 32 jours de vacances que vous pouvez choisir librement.

- Nous croyons en nos employés : nous soutenons la connaissance, la formation et l'amélioration continue et disposons de notre propre TCR Academy avec des cours de formation en ligne et sur le lieu de travail

- Notre bureau à Steenokkerzeel est facilement accessible à vélo, en transports publics et en voiture.

 

A PROPOS DE TCR

 

TCR est le premier fournisseur mondial de solutions intégrées pour les équipements d'assistance au sol (GSE) dans l'aviation. TCR propose la location, le leasing et la maintenance de GSE. Notre siège social est situé en Belgique. Sur nos sites de Steenokkerzeel et de Liège, nous employons près de 50 personnes, 1500 dans le monde entier. Nous sommes opérationnels dans plus de 200 aéroports dans 20 pays en Europe, en Asie-Pacifique et aux Etats-Unis. Chez TCR, nous travaillons en équipe dans un environnement de travail informel, dynamique et passionnant.
Address

Vliegveld 109

See on the map

Apply for this job